Zpracování osobních údajů & GDPR

Správa a zpracování Vašich osobních údajů u nás probíhá podle platných právních předpisů. Na základě legislativy GDPR (General Data Protection Regulation) – nového nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů, vstoupily v platnost také nové požadavky. Touto cestou bychom Vás rádi informovali o tom, že tyto požadavky splňujeme. Ty nejdůležitější informace jsou k nalezení níže, pokud se však budete chtít zeptat na cokoliv dalšího, neváhejte se obrátit na email gdpr@posedla.cz, kde jsme Vám plně k dispozici.

1. Kdo se stará a zpracovává mé osobní údaje?

O Vaše osobní údaje se stará správce osobních údajů. Správcem osobních údajů je Posedla s.r.o., se sídlem Národní 486, 407 47 Varnsdorf, IČO: 09648887. Jsme subjektem, který odpovídá za dodržování povinností stanovených legislativou EU - GDPR. V případě potřeby nás tedy můžete kontaktovat, a to jak na výše uvedené korespondenční adrese, tak i na emailu gdpr@posedla.cz.

2. Jak a k jakým účelům se osobní údaje zpracovávají?

Osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Zpracováváme je jen v takovém rozsahu, který je pro daný účel nezbytný. Na základě Vašeho souhlasu o zpracování osobních údajů je naše společnost zpracovává a spravuje prostřednictvím počítačových systémů a počítačových systémů našich zpracovatelů.

Stejně jako každá řádná smlouva obsahuje uvedení osobních údajů, tak i my data využíváme k uzavření kupní smlouvy a k tomu, abychom tuto kupní smlouvu řádně plnili. Kupní smlouva slouží k tomu, abychom Vám mohli dodat naše produkty.

Souhlas se zpracováním osobních údajů nám dáváte i pro naše marketingové účely:

 • Odběr newsletterů – zasílání nejaktuálnějších informací a novinek týkající se našeho portfolia produktů, upozorňování na doprovodné události a akce, šíření povědomí o našich aktivitách. Z odběru newsletterů se můžete kdykoliv odhlásit přímo v patičce každého z nich nebo na naší emailové adrese gdpr@posedla.cz;
 • Uživatelský účet – neveřejný prostor webových stránek, který slouží pro sumarizaci Vašich dokončených nebo nedokončených objednávek. V případě požadavku o smazání profilu se na nás můžete kdykoliv obrátit na emailové adrese gdpr@posedla.cz;
 • Kontaktní formulář Kariéra – prostřednictví tohoto formuláře nám můžete zaslat žádost o zaměstnání v naší společnosti. Veškeré zaslané podklady a data slouží pouze k danému účelu – žádost o pozici v naší firmě. Data zpracováváme v souladu s veškerými legislativními a interními normami.

Souhlas se zpracováním údajů můžete pro každou z oblastí kdykoliv odmítnout, a to na emailové adrese gdpr@posedla.cz.

3. Jaká osobní data zpracováváme a kde?

 • Odběr newsletteru – pro zasílání newsletteru potřebujeme Váš email;
 • Registrace/ Klientská zóna - při vytvoření registrace vyplňujete tato osobní data: jméno, příjmení, telefon, email, dodací adresa, popř. kontaktní informace firmy, platební údaje (číslo platební karty) uložené k Vašemu účtu (pouze při případném nákupu na našem e-shopu);
 • Odeslání objednávky produktu - pro odeslání objednávky a nákupu produktů od Vás potřebujeme tato data: jméno, příjmení, telefon, email, dodací adresa, popř. kontaktní informace firmy;
 • Další údaje, které sami dobrovolně vyplníte například v kontaktním formuláři.

4. Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Naše společnost nemůže uchovávat Vaše osobní údaje do libovolně dlouhé doby. Uchováváme je tedy do chvíle, do které Vaše údaje opravdu potřebujeme. Tedy po dobu nezbytně nutnou pro splnění daného účelu.

Doba zpracování osobních údajů:

 • po dobu registrace Vašeho účtu a po dobu 3 let od jeho skončení;
 • v případě nákupu na posedla.cc po dobu 5 let od splnění kupní smlouvy pro určení výkonu nebo obhajobu právních nároků;
 • máme povinnost Vaše osobní údaje dále uchovávat 5 let od skončení účetního období v rámci účetnictví a archivovat 10 let daňový doklad;
 • v případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, budeme dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu 3 let od udělení souhlasu.

V případě jakýchkoliv dotazů, či požadavku na výmaz či modifikaci nepřesných dat se můžete obrátit na nás na email gdpr@posedla.cz.

5. Osobní údaje a soubory cookies 

Ani my nejsme výjimkou a používáme na našich webových stránkách posedla.cc  soubory cookies. Stejně tak používáme i Google Analytics pro analýzu návštěvnosti konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci souborů cookies získáváme údaje na základě toho, že používáte naše webové stránky, a to údaje o zařízení (např. IP adresa a jiné identifikátory Vašeho zařízení), údaje o Vaší poloze (IP adresa) a návštěvě (datum a čas návštěvy). 

Cookies soubory jsou krátkodobé tzv. „session cookie“, které jsou uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do jeho zavření, a dlouhodobé tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy v počítači déle (v závislosti na nastavení samotné cookie a prohlížeči) nebo pokud je sami neodstraníte.

Ukládání souborů cookie lze odmítnout hned při vstupu na naše webové stránky tím, že nepotvrdíte Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

6. Zabezpečení osobních údajů

V souladu s platnou právní normou zajišťujeme ochranu osobních údajů, které zpracováváme a uchováváme, a to prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření.

Kromě oprávněných pracovníků naší společnosti mají k datům přístup i třetí subjekty, které nám poskytují své služby (např. zpracovatelé – poskytovatelé IT služeb, dopravce).

7. Na koho se obrátit v případě konkrétního požadavku či doplňujících informací? 

Pokud máte další dotazy, přejete si poskytnout detailnější informace k některému z bodů, žádáte o výmaz či editaci nesprávných údajů, kontaktujte nás na adrese gdpr@posedla.cz.